OBIECTIVE

Obiectivele patronatului au fost stabilite la Adunare Generala de Constituire si prevad rezolvarea principalelor probleme ale membrilor acestuia (materii prime, siguranta alimentara, mediu, fiscalitate, modernizare-restructurare, datorii istorice etc). Patronat a avut posibilitatea să prezinte instituţiilor statului (parlament, guvern, ministere) situaţia reală existentă în sector, problematica existentă şi soluţiile necesare pentru remedierea deficienţelor existente.

 • Reprezinta interesele berarilor romani in mediul general de afaceri din Romania;
 • Sustine si promoveaza interesele profesionale ale membrilor sai in fata tuturor institutiilor guvernamentale a caror activitate influenteaza sau poate influenta industria berii, intretine contacte cu autoritatile legislative in scopul de a reprezenta interesele industriei berii prin amendarea si/sau elaborarea de legi, reglementari si regulamente care pot influenta orice aspecte ale activitatii acestora;
 • Informeaza imediat membrii cu privire la schimbarile efectuate sau prevazute a se efectua in legislatie si care au legatura cu industria berii;
 • Culege informatii privitoare la industria berii din tara si din strainatate, pe care le va difuza catre membrii sai;
 • Stabileste, in cooperare cu membrii Patronatului, a unor teme de cerecetare pentru institutele de profil, prin care sa asigure imbunatatirea parametrilor fizico-chimici ai materiilor prime si materialelor, precum si utilajelor utilizate la fabricarea berii si a maltului;
 • Reprezinta un forum de discutii pentru problemele intregii ramuri, angajandu-se sa-si consulte si sa –si informeze membrii inainte de publicarea punctelor sale de vedere sau de comunicarea acestora catre terti;
 • Intocmeste statisitici lunare privitoare la industria berii si le va pune la dispozitia membrilor sai;
 • Incurajaza toate actiunile care au ca scop integritatea produsului cu referire speciala la: calitatea materiei prime, aplicarea celor mai bune procedee, deplinatatea produsului, nevoile consumatorului, aspectele privitoare la protectia mediului;
 • Faciliteaza cunoasterii noilor tehnologii, prin contactarea firmelor producatoare de utilaje, organizarea de simpozioane si intalniri cu reprezentantii firmelor specializate;
 • Intretine contacte permanente cu organizatii internationale ale berarilor in scopul cunoasterii standardelor internationale, a nivelului actual de dotare tehnica, pentru participarea firmelor romanesti la manifestarile periodice pe plan mondial si aderarea la aceste organisme;
 • Formuleaza propuneri pentru imbunatatirea de standarde aferente industriei berii, prin participarea in cadrul comisiilor de specialitate de avizare din cadrul IRS si a ministerelor de resort;
 • Organizeaza activitati de relatii publice si alte actiuni de management pentru membri, pentru a imbunatati imaginea berii si a industriei berii;
 • Organizeaza festivaluri, targuri si expozitii in Romania si va participa la manifestari similare peste hotare;
 • Reprezinta Membrii in negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de ramura, si in dialogul tripartit: Guvern(ministere) – Sindicat – Patronat;
 • Depune toate eforturile pentru prevenirea si eradicarea concurentei si practicilor de piata neloiale in scopul creerii unui mediu de afaceri sanatos;
 • Organizeaza, atunci cand este cazul, conferinte de presa pentru a raspunde anumitor probleme sau pentru a le aduce in atentie in scopul imbunatatirii imaginii berii si a industriei berii;